Odbiór olejów przepracowanych u firm

Odbiór oleju przepracowanego

Firmy, które korzystają z olejów w swojej pracy, muszą odpowiednio gospodarować jego odpadami. Odpad oleju zwany jest olejem przepracowanym. Jeszcze niedawno wystarczyłoby, że wszystkie śmieci wrzucimy do kontenera na odpady zmieszane, jednak nowelizacja ustawy o odpadach przyniosła firmom wiele kłopotu. Jak obecnie to wygląda? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Odbiór i skup olejów przepracowanych

Wcześniej nazwaliśmy już oleje zużyte, jednak warto także wspomnieć o tym, które oleje się do nich kwalifikują. Są nimi wszystkie wyeksploatowane oleje silnikowe, przekładniowe oraz zanieczyszczone oleje maszynowe, turbinowe, hydrauliczne, sprężarkowe, transformatorowe i grzewcze. Jeśli posiadamy także części maszynowe czy inne, które są tymi olejami ubrudzone, to także kwalifikuje się jako odpad oleju przepracowanego.

Zmiana przepisów

Zmiana przepisów i nowelizacja ustawy o odpadach, między innymi odbiorze olejów przepracowanych w dużej mierze powstała na skutek ich ilości, która powstaje. U samych mechaników możemy znaleźć mnóstwo części i olejów przepracowanych, a jeśli zliczyć by całą Polskę – są to ilości niewyobrażalne. Przez to, że każdy, kto korzystał z odpadów takich jak: makulatura, oleje i tworzywo sztuczne, śmieci narastało się coraz więcej. Każdy mógł je oddawać w kontenerach lub śmietnikach niesegregowanych, co później sprawiało duży problem. Nikt nie ponosił większych kosztów, a utylizacja tych odpadów jest bardzo droga. Właśnie dlatego rząd musiał zaostrzyć przepisy, które później stały się koszmarem dla każdego przedsiębiorcy. Obecnie każdy jest już przyzwyczajony do szykowania odbiorów odpadów wielkopolskie.

Odbiór odpadów wielkoposlkie

Jak to wygląda obecnie?

Każda z firm, która zajmuje się odbiorem odpadów posiada pewną klasyfikację odpadów, które odbiera. Odbiór przepracowanego oleju następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu. Takie odpady nie mogą być przewożone byle jakim autem, musi być to specjalistyczny samochód asenizacyjnych, które bezpiecznie odbierze i dowiezie śmieci w określone miejsca.