Blacha żaroodporna i kwasoodporna w przemyśle oraz ich właściwości

Blacha żaroodporna

Blachy żaroodporne i kwasoodporne należą do tej samej grupy – stali odpornych na działanie korozji. Wyróżniamy stale nierdzewne, żaroodporne oraz żarowytrzymałe. Stal kwasoodporna należy do pierwszej grupy – stali nierdzewnych, stąd pojęcie „kwasoodporności” wychodzi powoli z użytku.

Wyjątkowość każdej stali

Generalna różnica polega na zastosowaniu obu rodzajów blach. Blacha kwasoodporna – stosuje się ją w temperaturze pokojowej, ze względu na odporność korozyjną (jej właściwości mechaniczne tracą wówczas na znaczeniu w dziale przemysłu). Ważne, by w ich przypadku zachować gładką powierzchnię stali, bowiem jej zarysowanie może obniżyć wytrzymałość materiału, szczególnie podczas spawania, gdzie zachodzi obróbka cieplna łączonych materiałów należy zachować odpowiednią ostrożność. Dla stali żaroodpornej cechą charakterystyczną jest wysoka odporność korozyjna w temperaturze powyżej 500ºC, co oznacza tyle, że jest oporna na utlenianie w wysokiej temperaturze. Od tego typu stali oczekuje się wysokich właściwości mechanicznych w temperaturze powyżej 500ºC, gdyż materiał ten jest odporny na odkształcanie się.

Jak wskazują powyższe informacje, żaroodporność jest niezwykle ważna w przemyśle i na jej podstawie tworzy różnego rodzaju narzędzia i maszyny. Metal wykonany ze stali żaroodpornej nie utleni się i nie pojawi się na nim erozja.

Właściwości antykorozyjne

By uzyskać odporność na korozję dodaje się chrom, nikiel, molibden, tytan, niob oraz węgiel – wszystkie te substancje zapobiegają powstawaniu rdzy na powierzchni danych przedmiotów. Są dodatkowo odporne na działanie kwasów siarkowego, octowego czy fosforowego (a więc kwasów o wysokiej kwasowości).

Blacha kwasoodporna

Niebywałe zalety używania wyznaczonych stali

Stale, o których wspomniano, charakteryzują się brakiem negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzkie (więc wiele z nich stosuje się w konstrukcji maszyn mających bliski kontakt z żywnością). Są to materiały ekologiczne, po dekonstrukcji maszyny odpadki stalowe poddaje się recyklingowi. Wszystko to razem sprawia, że blacha żaroodporna i kwasoodporna ma szerokie zastosowanie w budownictwie i architekturze, w każdej gałęzi przemysłu, przy produkcji energii czy w transporcie.